Ειδικά προγράμματα

Ειδικά προγράμματα για μικρούς και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
“Όταν γνωρίζω μπορώ να αντιμετωπίζω”