3 καλοί λόγοι για corporate wellness

  • 0

3 καλοί λόγοι για corporate wellness

Category : ΑΡΘΡΑ

Αναγνωρίζεται πλέον απ΄ όλους τους επιστημονικούς κλάδους, η σύνδεση μεταξύ της υγείας και της ευεξίας με την παραγωγικότητα. Στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου τα εταιρικά προγράμματα υγείας και ευεξίας έχουν καταστεί ουσιαστικό στοιχείο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού πολλών εταιρειών, γιατί συνειδητοποίησαν εγκαίρως τα παρακάτω οφέλη:

1. Αύξηση παραγωγικότητας:
Για τις επιχειρήσεις που προωθούν τα υγιεινά πρότυπα στους ανθρώπους τους μέσα στο χώρο εργασίας τους καταφέρνουν να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους με τους εξής τρόπους: 1. Μείωση απουσιών (σχετική έρευνα από την General Electric) 2. Αύξηση παραγωγικότητας ειδικά τις τελευταίες ώρες εργασίας (NASA) 3. Βελτιωμένη ικανότητα στη λήψη αποφάσεων 4. Σωστή διαχείριση του χρόνου  5. Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων  6. Βελτίωση των εργασιακών σχέσεων  7. Μείωση του στρες και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας  8. Λιγότεροι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας.

2. Μείωση της νοσηρότητας και των ιατροφαρμακευτικών δαπανών:
Πολλοί οργανισμοί έχουν εντάξει στους στρατηγικούς τους σχεδιασμούς την υποστήριξη των ανθρώπων τους σχεδιάζοντας ποικίλα προγράμματα. Όμως, ενώ οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα οφέλη της γυμναστικής, αλλά δεν έχουν το χρόνο ή το κίνητρο για να τα καρπωθούν, λόγω των ραγδαίων αλλαγών στις εργασιακές συνθήκες στις τελευταίες δεκαετίες, μειώθηκε δραματικά η φυσική δραστηριότητα. Οι χρόνιες ή οξείες ασθένειες πλέον πλήττουν το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, που φέρνει αυτόματα αύξηση των ιδιωτικών ή δημοσίων ασφαλίστρων. Τα στοιχεία για την παχυσαρκία, τις καρδιακές παθήσεις, την υψηλή αρτηριακή πίεση και τον διαβήτη πλέον είναι ανοδικά και στη χώρα μας. Στον αντίποδα, άλλες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και ένας μέτρια ενεργός τρόπος ζωής μπορεί να προλάβει ή να βελτιώσει πολλές από αυτές τις «ανισορροπίες».

3. Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας:
Με ένα πρόγραμμα ευεξίας η εταιρεία αποδεικνύει τη δέσμευση για την φροντίδα της υγεία και της ευεξίας προς τους εργαζομένους της. Αυτό, μεσοπρόθεσμα φέρνει τεράστια οφέλη και μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να διατηρήσει κορυφαίες επιδόσεις. Πολλές φορές προγράμματα wellness είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για την αναζήτηση των νέων «ταλέντων» στην αγορά εργασίας. Προωθήστε λοιπόν, τα προγράμματα υγείας και ευεξίας στο χώρο σας. Δημιουργήστε μια νέα μόδα με πρωτοπόρο εσάς. Δε το έχετε μόνο εσείς ανάγκη, το χρειάζονται άμεσα και οι άνθρωποί σας.


Leave a Reply

Ιστορικό